Operacion plastik

Operacionet e gjoksit

Mjeku Përgjegjës Ioannis Kaloudis Kirurg plastic

Korrigjimi i gjoksit ka të bëjë me një pjesë të madhe të popullatës femërore, qoftë për shkak të hipoplazisë – anisomastisë (asimetrisë së gjinjve te gratë), qoftë për shkak të  Gigantomastisë   apo thjesht rënies të gjoksit me kalimin e kohës. Të gjitha këto sëmundje mund të korrigjohen me ndërhyrjen e duhur kirurgjikale për çdo rast. Teknika të ngjashme aplikohen edhe për rindërtimin e gjirit pas mastektomisë.

Nga ana tjetër, gjinekomastia prek një pjesë të konsiderueshme të popullatës mashkullore dhe kjo ndodh kryesisht për shkak të rritjes së sekretimit të estrogjenit gjatë adoleshencës. Në një numër të konsiderueshëm tërhiqet  automatikisht deri në moshën 17 vjeçare pa asnjë ndërhyrje. Në rastet e tjera mund të reduktohet ndjeshëm me teknika të përshtatshme.