Rikonstruksion/rindërtim i fytyrës

Meditoxin

Meditoksina është një procedurë e shpejtë, e lehtë dhe pa dhimbje. Është e sigurt dhe i padëmshme për organizmin. Funksioni i saj bazohet në ndalimin - reduktimin e lëvizshmërisë së muskujve që shkaktojnë rrudhat e shprehjes. Rezultati, i cili nuk vonon shumë për t'u parë dhe përfundon brenda 15 ditësh, shfaq një fytyrë pa ose me shumë më pak rrudha, të freskët dhe të çlodhur.

Efekti i tij zvogëlohet pas 3-6 muajsh, në varësi të tonit të muskujve dhe dozës së dhënë. Megjithatë, është vërejtur se  përdorimet e përsëritura zgjasin kohëzgjatjen e efektit duke sjellë përmirësimin e përhershëm të medikamentit.

Për të arritur rezultate dhe shprehje natyrale, ne ndjekim një plan të personalizuar të teknikave të aplikimit dhe dozave të dhëna. Qëllimi ynë nuk është një fytyrë pjesërisht e palëvizshme dhe pa shprehje, por ngritja e ballit, ngritja e vijave të vetullave, lëmimi i këmbëve të sorrës dhe marrja e një pamjeje të çlodhur dhe rinore.

Zonat e përdorimit:

  • Balli (rrudhat e  linjave të shprehjes)
  • Vetullat (rrudhae e linjave të  zemërimit)
  • Sytë (këmbët e sorrës)
  • Hunda (bunny lines)
  • Zona perioale (rrudhat e buzës së sipërme e të poshtme)
  • Qafa (pllakë muskulore)