Dermatologji Klinike

Hartëzimi i nishaneve me anë të dermatoskopit

Hartëzimi i nishaneve është imazhimi dixhital i nishaneve dhe është metoda më e besueshme e diagnostikimit të hershëm të kancerit të lëkurës. Një kamera specifike nënvizon nishanet që janë të shpërndarë në të gjithë trupin dhe me ndihmën e një programi të posaçëm softuer, i klasifikon si të dyshimtë, beninje ose malinje. Imazhet dixhitale ruhen dhe përdoren në rishikimin e nishanëve, duke na mundësuar të gjurmojmë me krahasim absolut evolucionin e çdo nishani me imazhin e mëparshëm. Është një ekzaminim pa dhimbje, pa rrezatim dhe i përshtatshëm për të gjitha moshat.

Avantazhet e hartëzimit të nishaneve janë:

  • Nënvizimi i detajuar i nishaneve.
  • Zbulimi në kohë i nishaneve të rinj.
  • Rezultatet e hartëzimit ruhen dhe mund të krahasohen me imazhet e ardhshme, duke ofruar informacion mbi ndryshimet e mundshme në nishanet ekzistuese
  • Klasifikim të rrezikut duke analizuar imazhin e tyre dixhital dhe vlerësimi  krahasues gjatë monitorimit të tyre. Në rastet kur një lezion konsiderohet “i dyshimtë”, rekomandohet heqja kirurgjikale dhe ekzaminimi histologjik.
  • Është një teknikë diagnostike pa dhimbje dhe e sigurt, pa rrezatim.

Hartëzimi dixhital i nishaneve është e nevojshme tek njerëzit me:

  • Me nishane multidisplastike
  • Me anamnezë personale ose familjare të melanomës