Operacion plastik

Ekcizioni kirurgjikal i lezioneve të lëkurës dhe rehabilitim

Në trupin tonë ka disa lloje të ndryshme “dëmtimesh”  apo ndryshimesh të lëkurës, të cilat kryesisht janë normale. Disa prej tyre me kalimin e kohës dhe nën efektin kronik të rrezatimit diellor mund të shndërrohen në lloje të ndryshme të kancerit të lëkurës.

Në bashkëpunim dhe nën sugjerimet e mjekut dermatolog të Klinikës sonë, këto zona të dëmshme identifikohen në fazat fillestare dhe hiqen me teknikën e duhur kirurgjikale dhe rehabilitimin, qoftë edhe me anestezi lokale.