Dermatologji Klinike

Alopecia Areata (Rënia e flokëve)

Rënia e flokëve ndahet në normale dhe patologjike. Në rënien normale të flokëve, një numër qimesh humbasin çdo ditë të cilat  zëvendësohen dhe  rikuperohen serisht  . Në rënien patologjike (alopecia areata), disa nga qimet që bien nuk rikuperohen, duke rezultuar në dobësimin e skalpit  të kokës.

Rënia e flokëve ndodh në të dy gjinitë, pavarësisht nga mosha, megjithatë shkaku më i zakonshëm i rënies së flokëve është alopecia androgjenetike dhe ekziston edhe alopecia androgjenetike e grave.

Nga çfarë faktorësh shkaktohet?

  • Mosha
  • Androgjenet
  • Trashëgimia
  • Humbje të konsiderueshme në peshë
  • Faktorët psikologjikë
  • Sëmundje mjekësore (p.sh. diabeti, lupus eritematoz)

Trajtimet për rënien e flokëve janë përmirësuar vitet e fundit dhe përfshijnë medikamente lokale ose medikamente sistematike, ose dhe të dyja bashkë. Pacientët duhet të kontaktojnë me dermatologun e tyre në mënyrë që ata të informohen dhe të udhëzohen siç duhet për opsionet e disponueshme të trajtimit dhe kontrollit, si dhe për metodat më moderne  të transplantimit të flokëve.