Pajisje

Pajisje moderne teknologjike

Qendra jonë është e pajisur me aparaturat më moderne të dermatologjisë klinike dhe kozmetike, duke i rinovuar dhe pasuruar vazhdimisht