Πλαστική Χειρουργική

Βλεφαροπλαστική

Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που παραπονούνται πως νιώθουν «βαριά» τα βλέφαρά τους και μειώνεται το οπτικό τους πεδίο. Οι αιτίες για την πτώση των βλεφάρων είναι διάφορες όμως η πιο συνήθισμένη είναι η πτώση που επέρχεται με την πάροδο του χρόνου.  Συνέπεια αυτής είναι η εμφάνιση κουρασμένων ματιών  με τη μείωση του οπτικού πεδίου και  προπέτεια του λίπους πίσω από τα βλέφαρα .

Η εγχείρηση μπορεί να διενεργηθεί και με τοπική αναισθησία και διαρκεί από 1 έως  2 ώρες αν αφορά τα άνω και τα κάτω βλέφαρα.