Πλαστική Χειρουργική

Ρινοπλαστική

Δυσμορφίες όπως  έντονος ρινικός ήβος, ογκώδης κορυφή ρινός και παρεκτόπιση ρινικής πυραμίδας διορθώνονται με χειρουργικές τεχνικές υπό γενική αναισθησία. Το οίδημα στη γύρω περιοχή μπορεί να διαρκέσει και 6μήνες ειδικά αν χρειαστεί να γίνουν οστεοτομίες.  Η επέμβαση είναι ιδιαίτερα απαιτητική για αυτό και χρειάζεται πολύ καλή ενημέρωση του ασθενούς πριν από αυτό.