Πλαστική Χειρουργική

Ωτοπλαστική

Τα αφεστώτα ώτα  αποτελούν μια συχνή δυσμορφία των αυτιών που μπορεί εύκολα να διορθωθεί από την ηλικία των 6 ετών με χειρουργείο.  Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τοπική αναισθησία σε άτομα άνω των 15 ετών και η διάρκειά της είναι περίπου 1.30 ώρα.  Ο ασθενής  πρέπει να φοράει μετεγχειρητικά μια κορδέλα για τα μαλλιά για 1 μήνα ενώ το οίδημα υποχωρεί μέσα στους 3 πρώτους μήνες.