Πλαστική Χειρουργική

Επεμβάσεις στήθους

Η διόρθωση του στήθους αφορά μεγάλο μέρος του θηλυκού πληθυσμού  είτε λόγω υποπλασίας –ανισομαστίας, είτε λόγω μεγαλομαστίας ή και απλής  πτώσης με την πάροδο του χρόνου.  Όλες αυτές οι παθήσεις μπορούνε να διορθωθούνε με την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση  για κάθε περίπτωση.   Παρόμοιες  τεχνικές εφαρμόζονται και στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Από την άλλη πλευρά η  γυναικομαστία επηρεάζει ένα σημαντικό μέρος του αντρικού πληθυσμού και στο μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται σε  αύξηση της έκκρισης  οιστρογόνων κατά την εφηβική ηλικία. Σε σημαντικό αριθμό υποστρέφεται αυτόματα μέχρι την ηλικία των 17 χωρίς κάποια παρέμβαση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις  μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τις κατάλληλες τεχνικές.