Πλαστική Χειρουργική

Επεμβάσεις για περιοχές με περίσσεια λιπώδους ιστού ή δέρματος

Υπάρχουν 2 κύριες τεχνικές για τη μείωση του λίπους στις περιοχές του σώματος όπως κοιλία και κορμό, βραχίονες και κάτω άκρα. Η πρώτη είναι η λιπαναρρόφηση όταν  έχουμε μόνο περίσσεια λιπώδους ιστού με καλή ποιότητα δέρματος  ενώ η δεύτερη γίνεται  με εκτομή δερμολιπώδους ιστού όταν συνυπάρχει χαλάρωση.  Η λιπαναρρόφηση εκτελείται μέσω μικρών οπών σε διάφορα σημεία του σώματος ενώ η δερμολιπεκτομή καταλείπει χαρακτηριστικές ουλές σε σημεία που είναι λιγότερο ορατά. Χαρακτηριστικές τέτοιες  επεμβάσεις  είναι η κοιλιοπλαστική, μηροπλαστική και βραχιονοπλαστική.

Και οι 2 τεχνικές εκτελούνται με γενική αναισθησία ενώ η αποκατάσταση είναι γρηγορότερη και ευκολότερη με τη λιπαναρρόφηση.