Κλινική Δερματολογία

Έλεγχος Σπίλων (ελιών)

Ο έλεγχος των σπίλων είναι εξέταση με προληπτικό χαρακτήρα, που συστήνεται να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Στην περίπτωση που κάποια βλάβη θεωρηθεί ύποπτη και χρήζει παρακολούθησης η εξέλιξή της, η εξέταση πραγματοποιείται συχνότερα.

Η αυτο-εξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι πολύ σημαντική. Φυσικά, εάν παρατηρηθεί αλλαγή στο μέγεθος, στη μορφή ή στο χρώμα ενός προϋπάρχοντος σπίλου (ελιάς) ή η παρουσία νέου σπίλου, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον δερματολόγο σας.

Στο ιατρείο ο δερματολόγος ελέγχει, τόσο κλινικά όσο και δερματοσκοπικά, κάθε αλλοίωση του δέρματος για την παρουσία ειδικών χαρακτηριστικών, βάσει των οποίων κρίνεται η φύση της βλάβης. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης και παρακολούθησης της βλάβης, σε βάθος χρόνου.