Κλινική Δερματολογία

Δοθιήνας

Ο δοθιήνας (καλόγερος στην καθομιλουμένη) είναι ένα φλεγμονώδες οζίδιο του δέρματος. Συνήθως δημιουργείται από το βακτήριο του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου, το οποίο διεισδύει στο δέρμα από τους τριχικούς θυλάκους. Τα οζίδια αυτά, συνήθως εμφανίζονται σε σημεία τριβής, στα σημεία κάμψης των αρθρώσεων ή σε σημεία που το δέρμα προκαλεί πτυχώσεις.

Το οζίδιο είναι έντονα ερυθρό, ιδιαίτερα επώδυνο και με την πάροδο της νόσου εμφανίζει μια λευκή προεξοχή που αντιστοιχεί σε συλλογή πύου.

Η αρχόμενη λοίμωξη, αντιμετωπίζεται από τον δερματολόγο με τη χορήγηση από του στόματος αντιβιοτικής αγωγής και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις με διάνοιξη και καθαρισμό της πυώδους περιοχής, με σκοπό την πιο γρήγορη ανακούφιση των συμπτωμάτων.