Κλινική Δερματολογία

Δερμοσκόπηση/Χαρτογράφηση Σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων είναι η ψηφιακή απεικόνιση των σπίλων (ελιών) και αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος. Μια ειδική κάμερα καταγράφει τους σπίλους (ελιές) που υπάρχουν διάσπαρτα στο σώμα και με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού προγράμματος τους κατατάσσει σε ύποπτους, καλοήθεις ή κακοήθεις. Οι εικόνες αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται στην επανεξέταση των σπίλων, δίνοντας μας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη κάθε σπίλου με ακριβή σύγκριση της προηγούμενης με την πρόσφατη λήψη. Πρόκειται για ανώδυνη εξέταση, χωρίς ακτινοβολία και κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Τα πλεονεκτήματα της χαρτογράφησης σπίλων είναι:

  • Λεπτομερής καταγραφή των σπίλων.
  • Έγκαιρος εντοπισμός νέων σπίλων.
  • Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης αποθηκεύονται και μπορούν να συγκριθούν σε μελλοντικές επανεξετάσεις, παρέχοντας πληροφόρηση για πιθανές μεταβολές των ήδη υπαρχόντων σπίλων.
  • Διαβάθμιση της επικινδυνότητας με ανάλυση της ψηφιακής τους εικόνας και συγκριτική αξιολόγηση στη διάρκεια της παρακολούθησής τους. Στις περιπτώσεις που κάποια βλάβη θεωρηθεί «ύποπτη», συνιστάται χειρουργική αφαίρεση και ιστολογική εξέταση.
  • Πρόκειται για ανώδυνη και ασφαλή διαγνωστική τεχνική, χωρίς ακτινοβολία.

Η ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων είναι απαραίτητη σε άτομα με:

  • πολλαπλούς-δυσπλαστικούς σπίλους
  • ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος