Ανάπλαση Σώματος

Υπάρχουν 2 κύριες τεχνικές για τη μείωση του λίπους στις περιοχές του σώματος όπως κοιλία και κορμό, βραχίονες και κάτω άκρα. Η πρώτη είναι η λιπαναρρόφηση όταν έχουμε μόνο περίσσεια λιπώδους ιστού με καλή ποιότητα δέρματος ενώ η δεύτερη γίνεται με εκτομή δερμολιπώδους ιστού όταν συνυπάρχει χαλάρωση. Η λιπαναρρόφηση εκτελείται μέσω μικρών οπών σε διάφορα σημεία του σώματος ενώ η δερμολιπεκτομή καταλείπει χαρακτηριστικές ουλές σε σημεία που είναι λιγότερο ορατά. Χαρακτηριστικές τέτοιες επεμβάσεις είναι η κοιλιοπλαστική, μηροπλαστική και βραχιονοπλαστική.

Και οι 2 τεχνικές εκτελούνται με γενική αναισθησία ενώ η αποκατάσταση είναι γρηγορότερη και ευκολότερη με τη λιπαναρρόφηση.