Πολιτική απορρήτου

Η δέσμευσή μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

To Διαγνωστικό Κέντρο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ» έχει θέσει ως προτεραιότητά του την προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. Με στοχευμένη και αδιάλειπτη προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, έχει δεσμευτεί να σέβεται τα δικαιώματά σας, υπό το πρίσμα του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας ώστε να καταστεί σαφής ο λόγος και ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ», τη νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει το Διαγνωστικό Κέντρο για την διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας.

Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για Εξεταζόμενους

Το Διαγνωστικό Κέντρο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ» (εφεξής καλούμενο είτε ως «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ» είτε ως «το Διαγνωστικό Κέντρο») παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιο σύγχρονες, αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές ιατρικές υπηρεσίες. Με γνώμονα τις αρχές του ανθρωπισμού που διέπουν την ιατρική επιστήμη και τον σύγχρονο πολιτισμό, έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας, αλλά και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Προκειμένου να σας παρέχουμε προσηκόντως τις υπηρεσίες μας, σας ζητάμε να μας παράσχετε τα στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα, ιδιαίτερα τα προσωπικά σας στοιχεία που προκύπτουν από την ταυτότητά σας, τα στοιχεία πληρωμής και ασφάλισής σας, ιατρικά δεδομένα(ιδιαίτερα πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, όπως π.χ. ιατρικό ιστορικό). Εάν αποφασίσετε να μοιραστείτε προηγούμενες απεικονίσεις και ιατρικές γνωματεύσεις προς χρήση μας, θα τις αποθηκεύσουμε στα συστήματά μας και θα τις επεξεργαστούμε μόνο για να σας παράσχουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες. Εάν παρέχετε οικειοθελώς πληροφορίες επικοινωνίας των οικείων σας ή των μελών της οικογένειάς σας, αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή σε περίπτωσηέκτακτης ανάγκης.Σε περίπτωση που επισκέπτεστε το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ» κατόπιν παραπομπής Ιδιώτη Ιατρού, θα ενημερώσουμε τον τελευταίο για τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς της ορθής ιατρικής γνωμάτευσης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας.

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Είναι απαραίτητο για εμάς να κάνουμε χρήση των προσωπικών και ιατρικών σας δεδομένων, με στόχο την παροχή των απαιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών. Η επεξεργασία των στοιχειωδών προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) είναι αναγκαία για τον προγραμματισμό των ραντεβού σας και για την εκτέλεση των ιατρικών υπηρεσιών που επιθυμείτε. 

Η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχειωδών προσωπικών σας δεδομένων.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 10 ετών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εάν η νομική μας υποχρέωση για τη διατήρηση των δεδομένων σας λήξει, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή θα προβούμε στην άμεση ανωνυμοποίησή τους. Παράλληλα και κατ’εξαίρεση, το Διαγνωστικό Κέντρο μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της, προκειμένου να αμυνθεί έναντι αξιώσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ» κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα -και μόνο τα δεδομένα σας που είναι απολύτως απαραίτητα-σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

 • Παρόχους ιατρικών υπηρεσιών –συνεργάτες του Διαγνωστικού Κέντρου, όπως μηχανικούς πληροφορικής, ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό του Διαγνωστικού Κέντρου, δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας με τους οποίους το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ» δεν διατηρεί συνεργασία και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Σε περίπτωση που η κοινολόγηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία
  • Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων
  • Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.
 • Τρίτους παρόχους κατόπιν δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μας ή τη Γραμματεία του Διαγνωστικού μας Κέντρου.Διευκρινίζεται ότι το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΟΕ» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

Τα δικαιώματα σας

Υπό το πρίσμα της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το ιατρικό και διοικητικό μας προσωπικό, όντας πλήρως εκπαιδευμένο και με συνεχή επιμόρφωση, φροντίζει για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και ιατρικής φροντίδας προς όλους όσους εμπιστεύονται καθημερινά το Διαγνωστικό μας Κέντρο. Η ασφαλής διατήρηση των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς ή τους προσεκτικά επιλεγμένους παρόχους των υπηρεσιών μας. Όταν οι πάροχοι των υπηρεσιών μας επεξεργάζονται ιατρικά δεδομένα για λογαριασμό μας, απαιτούμε υψηλό επίπεδο προστασίας. Διασφαλίζουμε ότι ισχύουν εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από την απώλεια και την κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωσηπεριλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control), καθώς και ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση ή άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με το Διαγνωστικό μας Κέντρο στο ακόλουθο τηλέφωνο:2463055800, καθώς και στο email: [email protected] 

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Ωστόσο, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Α.Π.Δ.Π.Χ., θα χαρούμενα μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε εσωτερικά οποιοδήποτε παράπονό σας, το συντομότερο δυνατό.