Клиничка дерматологија

Рак на кожа

Главните форми на рак на кожа поврзани со изложување на сончево зрачење се актиничната кератоза, карцином на базалните клетки и сквамозните клетки и меланомот, кој е најопасната форма на рак на кожата. Малигните кожни лезии обично се наоѓаат на делови изложени на сонце на лицето, скалпот, ушите и задниот дел на рацете. Меѓутоа, во некои случаи лезиите може да се најдат и во покриени делови на телото.

Систематски преглед и дерматоскопија на кожните лезии може да доведат до рана дијагноза на малигните лезии, зголемувајќи ги шансите за успешно лекување.