Пластична операција

Отопластика

Откачените уши се вообичаен деформитет на увото што може лесно да се коригира од 6-годишна возраст со операција. Операцијата може да се изведе и со локална анестезија кај лица над 15 години и нејзиното времетраење е приближно 1,30 часа. Пациентот треба да носи трака за коса постоперативно 1 месец додека отокот се намалува во првите 3 месеци.