Пластична операција

Ексцизија на кожни лезии и реставрација

Во нашето тело има различни видови на промени или „оштетувања“ на кожата кои се претежно нормални. Некои од нив со текот на времето и хроничното дејство на сончевото зрачење може да се претворат во разни видови на рак на кожата.

Во соработка и предлог на дерматологот на нашата Клиника, овие штетни области се идентификуваат во почетната фаза и се отстрануваат со соодветна хируршка техника и реставрација, дури и со локална анестезија.