Клиничка дерматологија

Дермоскопија/Мапирање на бенки

Мапирањето на бенките е дигитално снимање на бенките и е најсигурен метод за рана дијагноза на рак на кожата. Посебна камера ги снима бенките расфрлани по телото и со помош од специјален софтвер ги класифицира како сомнителни, бенигни или малигни. Сликите се зачувуваат и се користат во преглед, што ни овозможува да ја следиме еволуцијата на секои нови бенки со точна споредба на претходната со неодамнешното стекнување. Тоа е безболен преглед, без зрачење и погоден за сите возрасти.

Предностите на мапирањето на молови се:

  • Детално регистрирање на бенки.
  • Рано откривање на нови бенки.
  • Резултатите од мапирањето се зачувани и може да се споредуваат при идни прегледи, обезбедувајќи информации за можни промени на постоечките бенки.
  • Оценување на ризикот со анализа на нивната дигитална слика и споредбена евалуација при нивното следење. Во случаи кога лезијата се смета за „сомнителна“, се препорачува хируршко отстранување и хистолошки преглед.
  • Тоа е безболна и безбедна дијагностичка техника, без зрачење.

Дигиталното мапирање на бенки е неопходно кај луѓе со:

  • мулти-диспластични нови бенки
  • лична или семејна историја на меланом.