Опрема

Современа технолошка опрема

Нашиот центар е опремен со најсовремени клинички и естетски дерматолошки машини,и постојано ја обновува и збогатува својата логистичка инфраструктура.