ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Нашата посветеност на заштита на личните податоци

Дијагностичкиот центар „ИАТРИКО ПТОЛЕМАИДОС “ како свој приоритет ја постави понудата на висококвалитетни здравствени услуги. Со насочени и континуирани напори за подобрување и надградба на услугите во областа на здравството, таа е посветена на почитување на вашите права, во областа на Законот за заштита на личните податоци.

Ве замолуваме да одвоите малку време за да го прочитате ова за да разберете јасно причината и начинот, зошто и како ги обработуваме вашите лични податоци во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (ЕУ) 2016/679.

Во оваа Политика за приватност на личните податоци можете да најдете информации за: видот на личните податоци што ги обработува „ИАТРИКО ПТОЛЕМАИДОС “, правната основа на обработката, периодот на задржување на податоците, примателите на вашите лични податоци, вашите права во врска со обработката на вашите лични податоци, како и безбедносните мерки преземени од Дијагностичкиот центар за заштита на вашата приватност.

Политика за приватност за лични податоци за испитаниците

Дијагностичкиот центар „ИАТРИКО ПТОЛЕМАИДОС “ ги обезбедува најсовремените, доверливи, безбедни и ефективни медицински услуги на најдобар можен начин. Водејќи се од принципите на хуманоста кои владеат со медицинската наука и модерната култура, ги има преземено неопходните технички и организациски мерки со цел целосно да ја обезбеди вашата приватност, но и безбедноста на вашите лични податоци, во согласност со важечката европска и национално законодавство.

Податоците што ги обработуваме

Со цел правилно да ви ги обезбедиме нашите услуги, бараме од вас да ни ги дадете вашите основни лични податоци, особено вашите лични податоци што произлегуваат од вашата лична карта, вашите податоци за плаќање и осигурување, медицински податоци (особено информации за здравствената состојба ( на пример, медицинска историја). Ако одлучите да споделите претходни снимки и медицински извештаи за наша употреба, ние ќе ги складираме во нашите системи и ќе ги обработиме само за да ви ги обезбедиме нашите медицински услуги. Ако доброволно дадете информации за контакт на вашите најблиски или членови на семејството, тие ќе се користат само во случај да не можеме да контактираме со вас или во итен случај.

Во случај да го посетите „ИАТРИКО ПТОЛЕМАИДОС “ со упат од приватен доктор, ние ќе го известиме последниот за резултатите од вашите прегледи, само доколку тоа се смета за неопходно за целите на правилното лекарско мислење. За повеќе информации за податоците што ги обработуваме, ве молиме контактирајте го нашиот Секретаријат.

Правна основа за обработка на вашите податоци

Неопходно е да ги користиме вашите лични и медицински податоци за да ги обезбедиме потребните медицински услуги. Обработката на вашите основни лични податоци (на пр. име и податоци за контакт) е неопходна за да ги закажете вашите состаноци и да ги извршите медицинските услуги што ги сакате. Договорот за давање медицински услуги е правна основа за обработка на вашите основни лични податоци.

Колку долго ги чуваме вашите податоци

Вашите лични податоци ги чуваме во период од 10 години, во согласност со сегашното законодавство. Ако истече нашата законска обврска да ги задржиме вашите податоци, ние веднаш ќе ги избришеме вашите податоци или ќе ги анонимизираме. Во исто време и по исклучок, Дијагностичкиот центар може да ги чува вашите лични податоци за период подолг од 10 години, само доколку тоа е неопходно за да им служи на неговите легитимни интереси, за да се брани од побарувања. Во вториот случај, ќе добиете соодветно известување.

Примателите на вашите лични податоци

„ИАТРИКО ПТОЛЕМАИДОС“ ги открива вашите лични податоци - и само вашите податоци кои се апсолутно неопходни - на три различни категории на примачи:

 • Даватели на медицински услуги – соработници  на Дијагностичкиот центар, како што се ИТ инженери, доктори, даватели на здравствени услуги, кои обработуваат лични податоци во име и за сметка  на Дијагностичкиот центар, врз основа на силни договорни обврски и кои се избрани на основа на суштинската примена безбедносни мерки на високо ниво, во однос на заштитата на личните податоци.
 • Трети даватели на здравствени услуги со кои „ИАТРИКО ПТОЛЕМАИДОС “ не одржува соработка и само во следниве случаи:
  • Во случај кога е потребно обелоденување во контекст на договор за осигурување што го одржувате со одредена осигурителна компанија.
  • Заради заштита на вашите витални интереси.
  • Доколку тоа го бара одредена законска одредба.
 • Трети даватели на услуги на Ваше писмено барање.

За повеќе информации за тоа како да ги пренесете вашите лични податоци на трети лица, можете да се консултирате со нашата веб-страница или со Секретаријатот на нашиот Дијагностички центар.

Се појаснува дека „ИАТРИКО ПТОЛЕМАИДОС“ не сноси никаква одговорност за управувањето со вашите лични податоци од трети лица.

Вашите права

Во областа на законодавството за заштита на личните податоци, вие ги имате следните права.

 • Право на пристап до вашите лични податоци
 • Право на корекција на вашите лични податоци
 • Право на бришење на вашите лични податоци
 • Право на ограничување на обработката
 • Право на преносливост на вашите лични податоци
 • Право на приговор на обработката на вашите лични податоци.

Доколку сакате да ги остварите вашите права или сакате да добиете повеќе информации за вашите горенаведени права, можете да го контактирате нашиот Секретаријат.

Безбедноста на вашите лични податоци

Нашиот медицински и административен персонал, целосно обучен и со континуирана обука, секојдневно обезбедува најдобро можно обезбедување на услуги и медицинска нега на сите оние кои имаат доверба во нашиот Дијагностички центар. Одржувањето на вашите податоци безбедно е наш приоритет. Вашите лични податоци се чуваат безбедно од нас или нашите внимателно избрани даватели на услуги. Кога нашите даватели на услуги обработуваат медицински податоци во наше име, бараме високо ниво на заштита. Обезбедуваме дека се воспоставени исклучително строги безбедносни мерки за заштита на вашите лични податоци од губење и злоупотреба и од неовластен пристап или пренос. Овие мерки од секој поединечен случај вклучуваат контрола на пристап заснована на улоги, како и псевдонимизација, шифрирање или други технички и организациски мерки.

Ве известуваме дека за секое прашање во врска со безбедноста на вашите податоци можете да го контактирате нашиот Дијагностички центар на следниот телефонски број +30 2463055800, :, како и на е-пошта: [email protected]

Доколку не сте задоволни со начинот на кој се обработуваат вашите податоци, можете да поднесете жалба до Управата за Заштита на Лични Податоци. Сепак, пред да поднесете жалба до УЗЛП, ќе ни биде благодарно ако ни дадете можност да решиме која било од вашите поплаки внатрешно со нас што е можно поскоро.