Контакт

  Лек на Птолемаида
  Приватна медицинска дијагностичка лабораторија на Птолемаида О.Е.

  Одделот за дерматологија
  Пластична операција

  Адреса:
  25 март 115 г
  Т.К 50 200, Птолемаида
  Τ24631 15911 и 24630 55805
  E[email protected]