Εξοπλισμός

Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός

Το Κέντρο μας είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα κλινικής και αισθητικής δερματολογίας, ενώ διαρκώς ανανεώνει και εμπλουτίζει την υλικοτεχνική υποδομή του.